Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje VISOKI NAPON Internet prodavaonice na području Europske unije.

Korištenje

Usluge VISOKI NAPON Internet prodavaonice dostupne su na internetskim stranicama https://www.visoki-napon.hr, dalje u tekstu VISOKI NAPON Internet prodavaonica. Stranice, kao i navedene usluge, korisnici mogu koristiti za privatnu i poslovnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim uvjetima i pravilima. Korištenjem VISOKI NAPON Internet prodavaonice korisnik je suglasan i obvezuje se poštivati niže navedene uvjete i pravila. Iako VISOKI NAPON nastoji pružiti najbolju moguću ponudu usluga, VISOKI NAPON ne može jamčiti da će usluge na VISOKI NAPON Internet prodavaonici odgovarati potrebama svakog korisnika.

Izjava o korisniku

Korisnik je svaka pravna i fizička osoba koja se registrira, izvrši narudžbu i plaćanje u VISOKI NAPON Internet prodavaonici.

Izjava o prodavatelju

VISOKI NAPON, obrt za proizvodnju i popravak elektroničkih uređaja, vl. Adriano Hojnik, Voloder, Donji Krivaj 30, OIB: 63042550091

IBAN :  HR6223400091160548823 

Cijene

Sve izražene cijene su u eurima (€), a obveznik je u sustavu PDV-a.

Proizvodi

Sve robe i usluge dostupne na VISOKI NAPON Internet prodavaonici.

Slike i opisi

VISOKI NAPON pokušava biti što precizniji u opisu proizvoda, ali ipak ne može garantirati da su opis, slika i tehnički podaci proizvoda u potpunosti točni.

Zaštita podataka

Tajnost podataka prilikom prijave zaštićena je i osigurana uporabom SSL enkripcije. Time je omogućen siguran prijenos podataka i onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i VISOKI NAPON stranica.

Prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. i110/15) obrt Visoki napon se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga VISOKI NAPON korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Obrt VISOKI NAPON vl. Adriano Hojnik,

Donji Krivaj 30,

44 318 Voloder, Hrvatska
ili na e-mail adresu : info@visoki-napon.hr

VISOKI NAPON se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Korisnik treba uz prigovor dostaviti podatke za dostavu odgovora: Ime, prezime i adresu.

Ostale odredbe

Izvansudsko rješavanje sporova

Ovim putem Vas obavještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog  rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prigovora za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskog gospodarskoj Komori, te korištenjem online Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova.

Marketinške aktivnosti

VISOKI NAPON zadržava pravo ponude različitih promotivnih aktivnosti različitim kupcima VISOKI NAPON Internet prodavaonice.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj VISOKI NAPON Internet prodavaonice je zaštićen. VISOKI NAPON ostvaruje jedinstveno pravo na korištenje predmetnog sadržaja. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama VISOKI NAPON Internet prodavaonice morate prethodno kontaktirati VISOKI NAPON te za to dobiti pisano odobrenje.

Povezane Internet stranice

Web stranice VISOKI NAPON Internet prodavaonice uključuju linkove na druge Internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole VISOKI NAPON. Korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.

Dio web stranica VISOKI NAPON Internet prodavaonice predviđen je za oglašavanje. Oglašivači odgovaraju za objavljene materijale, odnosno da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. VISOKI NAPON ne odgovora za bilo kakve pogreške i nepravilnosti spomenutih marketinških materijala.

Dostupnost visoki-napon.hr Internet prodavaonice

Pristup na internetske stranice VISOKI-NAPON.HR Internet prodavaonice (https://www.visoki-napon.hr) ponekad može biti otežan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Obrt Visoki napon obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici obrta Visoki napon i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Uvjeti kupnje i isporuke

Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda putem VISOKI NAPON Internet prodavaonice definirani su kroz sljedeće korake: registracija, narudžba, plaćanje i dostava.

Naručivanje proizvoda

Proizvodi se naručuju klikom na gumb „Dodaj u košaricu“. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac obavi cijeli proces naplate (Checkout proces).

VISOKI NAPON obavezuje se isporučiti sve dostupne proizvode. Ukoliko neki (ili sve) proizvode VISOKI NAPON nije u mogućnosti isporučiti kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila korisnika kako bi dogovorili isporuku zamjenskog(skih) proizvoda ili otkazivanje narudžbe. Narudžbe kreirane na VISOKI NAPON Internet prodavaonici nisu obvezujuće.

Nakon što je uplata vidljiva VISOKI NAPON kreće sa dostavom robe.

 

Otprema/dostava proizvoda

Korisnici mogu naručiti proizvode online na web shopu. Obavijesti o slanju proizvoda na dostavu dobiti ćete e-mailom.  VISOKI NAPON dostavlja proizvode na području cijele Hrvatske, uključujući i otoke. Dostava se obavlja radnim danima.
Cijena dostave obračunava se na računu, iznosi 5 € (37,67 kn).

Dostavu vršimo putem dostavljačke službe GLS, a roba se u najvećem broju slučaja šalje na isporuku isti ili sljedeći radni dan od zaprimanja uplate (Internet bankarstvo, u pošti ili osobno u banci), ako uplatu zaprimimo do 12 sati. Ukoliko ste odabrali platiti robu prilikom preuzimanja (pouzećem), roba se u najvećem broju slučaja šalje na isporuku isti ili sljedeći radni dan od zaprimanja narudžbe, pod uvjetom da je narudžba napravljena do 12 sati.*

*Zbog situacije sa COVID-19 te ograničenim radom dostavnih službi rok dostave je nešto dulji te molimo sve naše kupce za strpljenje i razumijevanje. Pokušati ćemo dostaviti robu čim prije možemo.

Preuzimanje narudžbe

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt – ulaz u kuću, ulaz u zgradu. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji ih je dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Proizvodi su osigurani od gubitka i oštećenja u dostavi. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja proizvoda potpisati dostavnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako korisnik, nakon što je pošiljka poslana, u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili obavijest o isporuci, poželjno je da o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke, ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ukoliko u roku od 48 sati po preuzimanju naručenih proizvoda korisnik ne pošalje pismenu primjedbu na isporučene proizvode, smatra se da je pošiljka propisno isporučena. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera – koje je isti vratio VISOKI NAPON Internet prodavaonici bez isporuke kupcu i sl.) VISOKI NAPON ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenske proizvode korisniku u najkraćem roku. VISOKI NAPON zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Posebno o odgovornosti za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je naveo, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Prodavatelj neće odgovarati za materijalne nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, osim ako je prodavatelj tvrdio i izjavio da proizvod nema nedostatke ili da ima određena svojstva.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN br. 35/05., 41/08.,125/11.). kada proizvod nema potrebna svojstva za redovitu uporabu ili nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane ili je proizvod nepravilno montiran a montaža je uključena u ispunjenje ugovora o kupoprodaji i drugi nedostaci u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

U slučaju materijalnog nedostatka na robi prodavatelj će prigovor  riješiti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima kada je to nužno, nedostatak na proizvodu dokazuje se  vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

  1. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat robe

Robu vratite bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Molimo da obrazac pošaljete na jednu od sljedećih javno dostupnih adresa: Obrt Visoki napon, vl. Adriano Hojnik, Donji Krivaj 39, 44318 Voloder  odnosno e-mailom na info@visoki-napon.hr.